Leczenie kanałowe zęba – przeciwwskazania i możliwe powikłania

Leczenie kanałowe zęba to w kilku przypadkach jedyne rozwiązanie. Nie jest jednak tak, że każdy może się na nie zdecydować. Jakie są przeciwwskazania do leczenia kanałowego zęba?

Pierwotne leczenie kanałowe zęba w zasadzie nie przewiduje przeciwwskazań do zabiegu. Sprawa wygląda jednak nieco inaczej, gdy mamy na myśli powtórne leczenie kanałowe zęba lub leczenie kanałowe zęba z martwą miazgą. Są one niewskazane dla osób, które mają podwyższone ryzyko zapalenia wsierdzia. Kto nie może zdecydować się na ponowne leczenie kanałowe zęba?

  • osoby ze sztuczną zastawką w sercu lub już wcześniej wykonaną naprawdę zastawki, w której użyty został sztuczny materiał
  • osoby, które przebyły już infekcyjne zapalenie wsierdzia
  • osoby z niektórymi wrodzonymi wadami serca, jak np. sinicza nieskorygowana lub skorygowana częściowo przy paliatywnych połączeniach, sinicza skorygowana całkowicie na sposób operacyjny lub przezskórny z użyciem sztucznego materiału – do 6 miesięcy od wykonania zabiegu

Amerykańskie Stowarzyszenie Kardiologiczne zdecydowało się poszerzyć tę listę również o zastawkową wadę u biorcy przeszczepu. Dodatkowo, na skutek badań Narodowego Instytutu do Spraw Zdrowia i Jakości w Opiece Klinicznej dodano do listy również kardiomiopatię przerostową. Warto jednak wiedzieć, że wszyscy ci pacjenci mogą mieć wykonane leczenie kanałowe zęba w osłonie antybiotykowej – musi być ono jednak jednowizytowe, a lekarz stomatolog musi być w 100% pewny, że całkowicie udrożnił całą długość i światło kanału.

Warto także podkreślić, że leczenie kanałowe zęba, wbrew powszechnie panującej opinii, MOŻNA wykonywać w czasie ciąży oraz podczas karmienia piersią. Jedynym warunkiem jest zastosowanie odpowiedniego preparatu znieczulającego. W niektórych przypadkach, gdy ciąża pacjentki jest ciążą podwyższonego ryzyka, może to wymagać również konsultacji z lekarzem prowadzącym. Są to jednak naprawdę nieliczne przypadki.

Musimy również podkreślić, że leczenie kanałowe zęba można wykonywać u osoby uczulonej na którykolwiek ze składników znieczulenia miejscowego. Nie można jednak w tym przypadku użyć tegoż właśnie środka znieczulającego, co oznacza, że leczenie kanałowe zęba może być wykonywane bez niego, a to wiąże się z bólem.

Leczenie kanałowe zęba – powikłania w czasie i po zabiegu

Najważniejszym i najczęstszym powikłaniem jest ból, który może występować mimo zastosowania środków znieczulających. Leczenie kanałowe zęba może bowiem odbywać się także wtedy, gdy nie można zastosować środków znieczulających lub gdy stan zapalny jest naprawdę rozległy. Dolegliwości bólowe mogą utrzymywać się także jakiś czas po zabiegu – głównie te wynikające z podrażnienia materiałem wypełniającym. Nie powinny trwać dłużej niż 2 tygodnie, a zalecane jest przyjęcie środków przeciwbólowych.